30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • РОЗПОДІЛЕНА КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ПОЛОЖЕННЯ ЦЕНТРУ ВАГИ АВТОМОБІЛЯ

    Тетяна Ваврик, Надія Ширмовська, Василь Вертипорох (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Проблема підвищення точності вимірювань є завжди актуальною. З появою сучасних вимог до вимірювальних процесів всі методи і засоби, що застосовувалися, виявилися недостатніми. Це послужило причиною нової інтенсифікації досліджень і розробок, направлених на значне якісне підвищення точності результатів вимірювань.

 • АҚПАРАТТЫҚ САЙТТЫҢ ҚҰРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

    Жазира Жақсыбаева, Гульнара Сейдалиева Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Download article |  Link

  Қазіргі заманғы қоғамның дамуы ғылыми және технологиялық прогреспен тығыз байланысты. Компьютерлік технологиялар – бұл жаһандық әлеуметтік үдеріс, оның ерекшелігі – әлеуметтік өндіріс саласындағы басым қызмет ақпарат жинау, жинақтау, өңдеу, сақтау, беру және пайдалану болып табылады.

 • АҚПАРАТТЫҚ САЙТТЫҢ ҚҰРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

    Жазира Жақсыбаева, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Download article |  Link

  Қазіргі заманғы қоғамның дамуы ғылыми және технологиялық прогреспен тығыз байланысты. Компьютерлік технологиялар – бұл жаһандық әлеуметтік үдеріс, оның ерекшелігі – әлеуметтік өндіріс саласындағы басым қызмет ақпарат жинау, жинақтау, өңдеу, сақтау, беру және пайдалану болып табылады.

 • У третьому тисячолітті, на тлі переходу людства від індустріальної до інформаційної цивілізації, інформація стала однією з головних складових історичного прогресу. Вона має ключове значення для успішного функціонування всіх суспільних і державних інститутів, адекватного поводження кожної окремої людини.

 • АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

    Галина Левицька, Надія Ширмовська, Олександр Ганущак (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  У будь-якій організації, як великій, так і маленькій, виникає проблема такої організації керування даними, що забезпечила б найбільш ефективну роботу. Суть концепції баз даних полягає в інте­грованому збереженні й диференційованому ви­користанні прикладними програмами всієї інформації про об'єкти предметної області, що пре­дставляють певний інтерес для організації.

 • АПАРАТНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ВИМІРЮВАННЯ ТИСКУ В АГРЕСИВНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

    Ірина Михайлюк Надія Ширмовська Андрій Данчук (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  На сучасних підприємствах виникає велика кількість задач, пов’язаних з контролюванням параметрів технологічного процесу, збереженням та обробкою інформації з первинних перетворювачів. Для реалізації цих завдань використовуються багато різних видів систем, які включають в себе сенсори фізичних величин.

 • САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ ҮРДІСТЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

    Гульжан Оралбаева, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Download article |  Link

  Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында кеңінен қолданылуда. Ақпаратты технологияны кең арнада қолдану қазір республика бойынша көптеген салаларда ұйымдастыру – басқару қызметі болып табылады.

 • Сұйық кристалды мониторлар

    Алтай Шалтабаев, Куаныш Сердешева (Талдыкорган, Республика Казахстан) |    Download article |  Link

  Бүгінгі таңда мониторлардың бірнеше түрлері бар. Соның ішнде сұйық кристалды мониторларға ақпарат беріп өтейік. Сұйық кристалды мониторлар мыналардан тұрады:

 • CИСТЕМА РЕГУЛЮВАННЯ ТИСКУ ГАЗОВОЇ СУМІШІ У КОТЛАХ

    Надія Ширмовська, Ірина Михайлюк, Мар’ян Козак (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  Ввід в експлуатацію нових котельних та модернізація існуючих є необхідністю економії паливних та енергетичних ресурсів, які вимагають підвищення кваліфікації і якісної підготовки кадрів, обслуговуючих такі установки, оскільки від цього в значній мірі залежить надійна, безперервна та економічна робота котельних.

 • ОХОРОННА СИСТЕМА ЗАХИСТУ ПРИМІЩЕНЬ НА ОСНОВІ МІКРОКОНТРОЛЕРА

    Надія Ширмовська, Ірина Михайлюк, Тетяна Ваврик Галина Левицька, Володимир Шовгенюк (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article |  Link

  В теперішній час існує велика кількість різноманітних систем обмеження доступу до промислових, військових та цивільних об’єктів, принципи роботи яких базуються на різних фізичних явищах. До таких систем відносяться периметрові системи охорони і виявлення, які унеможливлюють здійснити несанкціоноване проникнення на територію, що охороняється.

 • СИМВОЛІКА КОЛОРИСТИЧНОГО ВИРІШЕННЯ КАНОНІЧНОГО ОДЯГУ

    Світлана Матвійчук, Антоніна Логай (Мукачево, Україна) |    Download article |  Link

  Проектування виробів будь-якого призначення проводиться з урахуванням належних для їхнього виготовлення вимог. Авторами проведено аналіз комплексу вимог до богослужбового одягу та систематизовано інформацію щодо канонів його колористичного вирішення відповідно різних подій та свят.

 • Ежегодно в ВУЗы страны поступает определенный процент студентов, имеющих отклонения в состоянии здоровья. По нашим данным, а так же по данным ряда авторов [1,2], количество студентов, имеющих хронические заболевания, возрастает.