30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • НАСИЛЬСТВО В СІМ’Ї – ПРОБЛЕМА СЬОГОДЕННЯ

    Лідія Новоселецька (Місто Хорол, Полтавська область, Україна) |    Download article |  Link

  Насильство в сім’ї – це надзвичайно важлива і хвилююча проблема сьогодення. Вона тривалий час не була предметом спеціальних досліджень соціологів, психологів та соціальних працівників. Нею займалися, в основному, кри­міналісти при вивченні злочинів, які здійснювалися в сімейно-побутовій сфері.

 • ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ ПСИХОЛОГА ПРАКТИКА

    Тетяна Скорбач, Олександр Неплях (Харків Україна) |    Download article |  Link

  До основних форм роботи психолога відносять: психодіагностику, психокорекцію, психопрофілактику, психологічне консультування, коучинг. Психодіагностика - це процедура обстеження психіки індивіда за допомогою спеціальних методик з метою встановлення психологічного діагнозу.

 • Психофизиология - это наука о физиологических основах поведения и психической деятельности.[1]Психофизиология – раздел психологии, который связан с физиологическими основами психологических процессов.

 • ПОНЯТТЯ І ПРЕДМЕТ СОЦІАЛЬНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

    Тетяна Скорбач, Олесандр Неплях (Харків, Україна) |    Download article |  Link

  Социальная психология – это раздел психологии, который посвящён изучению поведения человека в обществе и различных группах, его восприятия других людей, общения с ними и влияния на них.[1]