30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Машинобудування є однією з найтехнологічніших серед галузей промисловості України, відповідно продукція цієї галузі відноситься до товарів що мають високу додану вартість і підвищують показники ВВП. Проте графік навантаження цієї галузі показує невтішну ситуацію зв’язану з тим що вона зазнала значних скорочень споживання внаслідок подій на сході України та має досить неоднозначний вплив на графік ОЕС України.

  • Композиционные материалы. Моделирование свойств

      Татьяна Молодечкина (Новополоцк, Беларусь) |    Download article |  Link

    Развитие современной электроники неразрывно связано с созданием новой элементной базы. Для ее производства требуются материалы с улучшенными характеристиками. Поэтому всегда востребованы композиционные материалы, которые позволяют получить необходимый набор электрофизических, технологических и других свойств.