30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • МАВЛОНО ЖАЛОЛУДДИН РУМИЙНИНГ “МАСНАВИЙИ МАЪНАВИЙ” АСАРИДАГИ РЕАЛИЯЛАРНИНГ ШАРҲИ

    Абдувахоб Вахидов, Наргиза Холмуродова (Самарқанд, Ўзбекистон) |    Download article |  Link

  Реалиялар тилшунослик илмининг актуал ва таҳқиқ этилувчи муҳим мавзулардан бири ҳисобланади. Улар воқеий далил булиб, маълум бир маҳал ёхуд мамлакатнинг ижтимоий, маданий, таърихий, расм-русумларига тааллуқлидир. “Реалия” сузи лотинча сифатнинг куплиги realise нинг realia – ҳақиқий, моддий шаклидан келиб чиқади.

 • Медійне середовище, що активно еволюціонує в напрямі представлення інформації все частіше звертається до відносно нового формату – спецпроекту. Попри це нині існує проблема з відсутністю теоретико-практичних розвідок, зосереджених на природі новинних спецпроектів. Крім того, спостерігається брак наукових студій, сфокусованих на дослідженні медійного формату та зосереджених на типологійних особливостях спецпроектів.

 • Нині у всесвітній павутині розміщено декілька мільйонів веб-сайтів і їх кількість постійно збільшується. Для інформування про свою діяльність організації, промислові підприємства, освітні установи можуть використовувати різні типи сайтів. У науковій літературі вказано, що класифікувати сайти можна за різними категоріями, адже існує багато видів.

 • НАВЧАННЯ ГРАМАТИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

    Анастасія Задобрівська (Чернівці, Україна) |    Download article |  Link

  Темп сучасного життя надзвичайно шалений, з кожним днем удосконалюються підходи та умови навчання, з’являються нові цілі, збільшується потреба у самовираженні та у міжнародному спілкуванні, тому іноземна мова набуває все більшого пріоритету.

 • Усвідомлення специфіки прозових, драматичних і віршованих творів дає змогу ясніше розглянути міжродові форми: байку, баладу, поему тощо. Зважаючи на те, що особливості вивчення художнього твору залежать передусім від його форми, слід уточнити літературознавчі поняття про ці міжродові жанри.

 • Мовотворчість деяких сучасних письменників характеризується активним використанням інвективи – «вербально вираженого ставлення адресанта до адресата з метою різкого звинувачення, осуду, образи, приниження опонента в різкій формі (позаяк інвектива порушує норми моралі у суспільстві), що дозволяє образити честь і гідність особи» [14, с. 25-26]. Такого типу засоби виразності мови посилюють смислову спрямованість художнього тексту.

 • Традиционно главной целью образования считалось приобретение глубоких, разносторонних и прочных знаний. Этой цели соответствовала ценностная ориентация на эрудицию, культ знаний.

 • ідео – це відносно молода технологія. Ефективність використання відео та його незамінність для створення позитивного мовного середовища на уроках, а також, враховуючи той факт, що  відеофільми у декілька разів підвищують мотивацію учнів, ніж класичні методи навчання. Доцільність використання відео у навчальному процесі пояснюється: