30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • У сучасних умовах передових технологій стає дедалі складніше зацікавити покупців. Зарубіжні маркетологи довели, що впливаючи на підсвідомість споживача, можна змусити його купувати частіше і платити більше. Саме тому існує нейромаркетинг – це один із видів нетрадиційного маркетингу, в основу якого покладено використання певних стимулів, які впливають на людський мозок для того, щоб викликати потрібну дію.

 • Одной из основных особенностей при формировании рыночной стоимости недвижимых объектов является ее связь с налогообложением. Вся налоговая система и все виды налогов прямо или косвенно воздействуют на стоимость недвижимости[1-3].

 • ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

    Григорета Король, Тетяна Акімова, Вікторія Савенкова (Дніпро, Україна) |    Download article |  Link

  Підвищення ефективності управління суб’єктами господарювання є основним завданням системи менеджменту підприємств. Виконання такого завдання можливе лише за реалізації усіх основних функцій та підфункцій менеджменту. Однією з основних функцій менеджменту є контроль. Контроль діяльності суб’єктів господарювання реалізується через такі підфункції менеджменту як: облік, перевірка та аналіз.

 • Будь-який інвестиційний проект проходить 5 стадій розвитку: посів, старт-ап, раннє зростання, розширення, вихід. Банки і венчурні фонди готові допомогти компаніям, коли вони знаходяться на другому, третьому або четвертому етапі. Але в основному труднощі у підприємця виникають на першому етапі розвитку бізнесу.

 • РОЗВИТОК МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

    Назарій Огороднік (Ірпінь, Україна) |    Download article |  Link

  Мале підприємництво є основою ринкової економіки. Воно має здатність створювати конкурентне середовище, тим самим допомагаючи економіці розвиватися і підштовхуючи виробників підвищувати якість товарів і послуг. Через недосконалу політику держави щодо малих підприємств виникає ряд проблем з розвитку економіки країни взагальному. Отже, дана проблема є актуальною.

 • Сучасний стан розвитку економіки України вимагає налаштування економічних зв’язків до сучасних умов ведення бізнесу. У зв’язку з збільшенням конкуренції на ринку потреби підприємств у достовірній інформації постійно зростає. Незважаючи на наукові відкриття, як свідчить практика, багато вітчизняних підприємств мало уваги приділяють проведенню маркетингових досліджень через ряд причин, наприклад, фінансових.

 • Вітчизняне сільське господарство переживає інноваційну кризу, яка пов'язана з відсутністю необхідних умов для розвитку сільського господарства за рахунок освоєння науково-технічних досягнень.