ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ

  Григорета Король, Тетяна Акімова, Вікторія Савенкова (Дніпро, Україна) |    Download article

Підвищення ефективності управління суб’єктами господарювання є основним завданням системи менеджменту підприємств. Виконання такого завдання можливе лише за реалізації усіх основних функцій та підфункцій менеджменту. Однією з основних функцій менеджменту є контроль. Контроль діяльності суб’єктів господарювання реалізується через такі підфункції менеджменту як: облік, перевірка та аналіз.