30 November, 2017

ХLIV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • ВИКОРИСТАННЯ ГРАДІЄНТНОГО МЕТОДУ В МАШИННОМУ НАВЧАННІ

      Андрій Дідус, Олександр Коровій (Київ, Україна) |    Download article |  Link

    Градієнтні методи – це широкий клас оптимізаційних алгоритмів, які використовуються не тільки в машинному навчанні, а й в інших наукових сферах таких, як математична статистика, економіка та іншi. В нашій статті ми розглянемо стохастичний градієнтний метод оптимізації похибки.

  • Мотивація студентів до навчання є одним з найважливіших факторів, який впливає на ефективність навчального процесу. За думкою багатьох педагогів, психологів та методистів, фактором, який впливає на зацікавленість студентів до вивчення дисципліни, є реалізація принципу прикладної направленості навчання. Прикладна направленість навчання математиці та формування математичної та професійної компетентності майбутнього фахівця (інженера, програміста, економіста) реалізується шляхом розв’язання прикладних та професійно орієнтованих задач [1, с.65].