РОЗГЛЯД АЛГОРИТМІВ РІШЕННЯ ЗАДАЧ В ІНТЕРНЕТ-СЕРВІСАХ ЯК РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРИКЛАДНОЇ НАПРАВЛЕНОСТІ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИЦІ

  Віолета Поліхронова (Нова Каховка, Україна) |    Download article

Мотивація студентів до навчання є одним з найважливіших факторів, який впливає на ефективність навчального процесу. За думкою багатьох педагогів, психологів та методистів, фактором, який впливає на зацікавленість студентів до вивчення дисципліни, є реалізація принципу прикладної направленості навчання. Прикладна направленість навчання математиці та формування математичної та професійної компетентності майбутнього фахівця (інженера, програміста, економіста) реалізується шляхом розв’язання прикладних та професійно орієнтованих задач [1, с.65].