СЕМАНТИЧНА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ЛАЙЛИВИХ СЛІВ У СУЧАСНОМУ ХУДОЖНЬОМУ ДИСКУРСІ

  Тетяна Сівак ( Ізмаїл, Україна) |    Download article

Мовотворчість деяких сучасних письменників характеризується активним використанням інвективи – «вербально вираженого ставлення адресанта до адресата з метою різкого звинувачення, осуду, образи, приниження опонента в різкій формі (позаяк інвектива порушує норми моралі у суспільстві), що дозволяє образити честь і гідність особи» [14, с. 25-26]. Такого типу засоби виразності мови посилюють смислову спрямованість художнього тексту.