Сұйық кристалды мониторлар

  Алтай Шалтабаев, Куаныш Сердешева (Талдыкорган, Республика Казахстан) |    Download article

Бүгінгі таңда мониторлардың бірнеше түрлері бар. Соның ішнде сұйық кристалды мониторларға ақпарат беріп өтейік. Сұйық кристалды мониторлар мыналардан тұрады: