САУДА МЕКЕМЕСІНІҢ ҮРДІСТЕРІН АВТОМАТТАНДЫРУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

  Гульжан Оралбаева, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Download article

Қазіргі уақытта ақпараттық технологиялар қоғамдық өмірдің әртүрлі салаларында кеңінен қолданылуда. Ақпаратты технологияны кең арнада қолдану қазір республика бойынша көптеген салаларда ұйымдастыру – басқару қызметі болып табылады.