АЛГОРИТМІЧНЕ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ

  Галина Левицька, Надія Ширмовська, Олександр Ганущак (Івано-Франківськ, Україна) |    Download article

У будь-якій організації, як великій, так і маленькій, виникає проблема такої організації керування даними, що забезпечила б найбільш ефективну роботу. Суть концепції баз даних полягає в інте­грованому збереженні й диференційованому ви­користанні прикладними програмами всієї інформації про об'єкти предметної області, що пре­дставляють певний інтерес для організації.