АҚПАРАТТЫҚ САЙТТЫҢ ҚҰРУ ЕРЕЖЕЛЕРІ МЕН ҚҰРАЛДАРЫ

  Жазира Жақсыбаева, Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Казақстан) |    Download article

Қазіргі заманғы қоғамның дамуы ғылыми және технологиялық прогреспен тығыз байланысты. Компьютерлік технологиялар – бұл жаһандық әлеуметтік үдеріс, оның ерекшелігі – әлеуметтік өндіріс саласындағы басым қызмет ақпарат жинау, жинақтау, өңдеу, сақтау, беру және пайдалану болып табылады.