31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Зростання ролі інформації та стрімкий розвиток інформаційно-комунікативних технологій призвело до формування інформаційного суспільства. На думку Ю. Хаясі інформаційне суспільство – це суспільство, в якому процес комп’ютеризації створює можливість доступу до джерел інформації, забезпечує високий рівень автоматизації виробництва, звільняє людство від рутинної роботи.

 • Управління великими масивами інформації передбачає використання програмного забезпечення, яке є одним з головних потреб для коректного функціонування організації чи підприємства. Стаття присвячена програмному забезпеченню та визначенню його місця у сфері IT галузі.

 • КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ

    Дмитро Мельник (Рівне, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Комп’ютерна інженерія - займається проектуванням, розробкою та впровадженням комп’ютерних систем. Ця галузь охоплює широкий спектр напрямків, включаючи проектування апаратного забезпечення, розробку програмного забезпечення, мережеву інженерію та кібербезпеку. Мета цієї наукової статті - надати огляд галузі комп’ютерної інженерії, висвітливши її історію, сучасні тенденції та майбутні напрямки.

 • Інформаційні ресурси є сьогодні таким же багатством, як корисні копалини, виробничі і людські ресурси, і також як вони підлягає захисту від різного роду посягань, зловживань і злочинів. Хто володіє інформацією – той володіє світом.

 • САЯХАТ ЖОЛДАМАЛАРЫН БРОНДАУ ҮРДІСІН ЖОБАЛАУ

    Ілияс Құрманбай, магистрант, Г.О. Сейдалиева, а.-ш.ғ.к., А.Н. Алтыбаев, т.ғ.д. (Алматы, Қазақстан)  |    Завантажити статтю |  Link

  Қазіргі уақыттағы тур агенттік кәсіпорындарының нарықтағы қатаң бәсекелестік кезінде өз қызметтерінің барлық тізбесін жедел және сапалы ұсыну мүмкіндігіне ие болуы, бұл ретте басқару мен түсінуде күрделі емес реттелген және құрылымдалған жүйені пайдалана отырып жасалынады. Осы міндеттерді шешуге басқарудың автоматтандырылған жүйелері мен брондау жүйелерін қолдану арқылы қол жеткізілетін тур агенттік кәсіпорынды және оның құрылымдық бөлімшелерін кешенді автоматтандыру көмектеседі. Мұндай жүйелердің негізгі қызметі - қызмет көрсетудің барлық процестерінің регламенттелуі, ал оларды автоматтандыру дәрежесі қызметкерлердің қонақтарға мүмкіндігінше көп уақыт бөлуі, осыған орай сервис деңгейін тұтастай жақсарту болып табылады. Қабылдау және орналастыру қызметінің және жалпы қонақ үйдің тиімді жұмысы брондау жүйесін пайдаланбай жасалуы мүмкін емес. Нарықта кез-келген тур агенттік кәсіпорын мiндеттерi үшiн техникалық шешiмдер ұсынылғанына қарамастан, өз объектiсi үшiн брондау жүйесiн таңдау айтарлықтай қиын.

 • Інформаційна безпека

    Владислав Цвєтков (Рівне, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Інформаційна безпека - це практика захисту інформації та інформаційних систем від несанкціонованого доступу, використання, розкриття, перекручення, модифікації або знищення. У сучасну цифрову епоху інформаційна безпека стала критично важливою проблемою як для організацій, так і для приватних осіб та урядів. Зростаюча залежність від цифрової інформації та взаємопов'язаність комп'ютерних систем збільшили ризик кібератак і витоку даних. У цій статті ми обговоримо важливість інформаційної безпеки, ключові загрози інформаційній безпеці та заходи, яких можна вжити для забезпечення інформаційної безпеки.

 • КІБЕРБЕЗПЕКА У СУЧАСНОМУ СВІТІ

    Нзарій Ющишин (Рівне, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  У сучасному світі кібербезпека є однією з найбільш актуальних проблем, оскільки цифрові технології переплітаються зі всіма аспектами нашого життя, від економіки та політики до соціальних мереж та особистих даних. Розширення цифрового простору також призводить до збільшення кількості кібератак та кіберзлочинів, які можуть стати загрозою для безпеки людей та організацій. Особливо важливо забезпечити кібербезпеку в таких галузях, як банківський сектор, медицина, енергетика та транспорт, де порушення безпеки можуть мати серйозні наслідки. У цій науковій роботі будуть розглянуті актуальні проблеми кібербезпеки у сучасному світі та запропоновані практичні рекомендації щодо забезпечення безпеки в цифровому просторі.