31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Air pollution of the atmosphere is one of the most painful problems of our time. Even a century ago, the composition of the atmosphere, in fact, did not change during the last 300-400 years. However, the rapid growth of the level of industry, the number of different kinds of transport, aviation, the industrial production of petrochemical products, household chemicals, the processing of agricultural land from airplanes, landfills, led to a progressive increase in air pollution of the atmosphere, and this trend continues rapidly in our century.

  • ПРОБЛЕМА РАДІАЦІЙНОГО ЗАБРУДНЕННЯ

      Світлана Стинько
(Лозова, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Одним з факторів екологічно чистого розвитку, який заслуговує на особливу увагу, є радіаційна безпека. Застосування джерел іонізуючого випромінювання та радіоактивних речовин для медичних, промислових сільськогосподарських цілей або для наукових досліджень є невід'ємною складовою сучасного існування та діяльності людини. У кожному конкретному випадку складно оцінити ефективність, сумарний ефект від господарського вживання радіаційних технологій , слід говорити про його зростання, тому що обсяг цих технологій зростає, а сфера використання розширюється. Це особливо актуально у сфері охорони здоров'я: медичне приладдя одноразового використання, стерилізовані інтенсивними випромінюваннями, є важливим засобом запобігання розповсюдженню інфекційних захворювань, а діагностичне використання рентгенівських променів і радіоізотопів подвоюється.