31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Велике місце у сучасних математичних дослідженнях займає прикладна математика та її взаємозв'язки із фундаментальними дослідженнями. Історично виникло розуміння того, що математизація всіх видів діяльності не є виправданою. Разом з тим з'ясувалося, що застосування математики для постановки та вирішення переважної кількості практичних проблем можливе і навіть необхідне. Таким чином математика вийшла з ідеального світу математичних абстракцій на терени життєвого світу.