31 Березень, 2023

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • КВАНТТЫҚ ЭЛЕКТРОДИНАМИКАНЫҢ ЖАҢА ДАМУЫ

      Маржан Мақсотова, Нургуль Садыкова (Атырау, қ. Қазақстан) Абекова Жанна Айдарбековна (Астана, қ. Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

    Электродинамика дегеніміз не? Ол не үшін қажет? Оның адам үшін маңызы қандай? Электродинамика-бұл электромагниттік өзара әрекеттесу теориясы, табиғатта болатын төрт өзара әрекеттесудің бірі.Оның қоғам өміріндегі рөлі, біз әр қадамда кездесетін табиғат құбылыстарының көпшілігінің электромагниттік шығу тегі бар екендігімен анықталады-бұл электромагниттік өрістің атомдар мен молекулалардың құрамына кіретін электрлік зарядталған бөлшектермен өзара әрекеттесуіне байланысты. Электромагнетизм адам өмірінде шешуші рөл атқарады деп толық құқықпен айтуға болады, өйткені ол қоғамның техникалық прогресс жолдарын анықтайды.