30 апреля, 2018

IІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Освітні можливості сучасних мас-медіа

    Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та систем мас-медіа потребує цілеспрямованої підготовки особистості до ефективного користування ними. Медіа впливають на формування світогляду молодого покоління, стають засобами дистанційної і джерелом неформальної освіти. У цих умовах медіаосвіта має стати забезпечити відкритість освіти та відповідність знань сучасному стану розвитку техніки та технологій.

 • В умовах реформування змісту початкової освіти значно зростають вимоги до виховання педагогічних кадрів нової генерації в процесі професійної підготовки. Реалії сьогодення потребують конкурентоспроможних фахівців, зокрема вчителів початкових класів, здатних орієнтуватися в полікультурному просторі, розуміти і визнавати цінності плюралізму, конструктивно взаємодіяти з представниками різних соціокультурних спільнот на засадах гуманізму, налагоджувати гармонійні діалогічні стосунки з підростаючим поколінням. У зв’язку з цим сучасний учитель має володіти новими професійними якостями, такими як відкритість, мобільність, соціальна активність, емоційна стабільність, комунікабельність, висока емпатійність, повага до іншої особистості, толерантність й інші.

 • Ұлыбританияның ғалымдары 1970 және 1980-ы жылдары бірқатар ғылыми зертханалық жоба жұмыстарында бағаны оқытуда қолдану және оның білім алудағы әсері жайлы зерттеген. 1990-ы ж басында Британдық білім саласын зерттеу бірлестігі зерттеушілер мен білім саласындағы басқа мамандар тобын құрып, Кингс колледж университетінің профессорлары Пол Блэк және Дилан Уиллиамды тағайындайды. Оқушылардың білім алуда бағаның әсерін және жетістікке жету құралын анықтау мақсатында зерттеу жұмысы жүргізіледі.

 • АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МАҢЫЗЫ

    К.О.Курбиева, Б.Т.Куренбаева, Д.Б.Омарова, П.Б. Абдиманапова, Ж.Б. Мажит. (Алматы, Қазақстан) |    Скачать статью |  Link

  Қазіргі кездегі ақпараттық - технологиялардың жүйелі түрде білім беруін жетілдірілуімен мен жаңартудағы рөлі туралы мәселе соңғы уақытта маңызды болып табылады. Себебі ғылым мен техниканың дамуына байланысты ақпараттық технология - ғаламтор желісіне шығу мүмкіндігі болатын компьютерлерді толық игеру кезіндегі негізгі мәселе болады. Компьютерлендіру мен ғаламтор желісін игеруде білім беру жүйесінің бағдарламасын нақты іске асыру үшін білім беру жүйесін техникалық тұрғыда жабдықтап қана қоймай, ұйымдастырушылар мен педагогтардың білімін де осы бағытта жетілдіру қажет.

 • Постановка проблеми. Соціально-економічні та інформаційно-технологічні процеси, стрімкі зміни в сучасному суспільному житті викликають потребу в застосуванні найшвидших і найдешевших способів генерації, передачі і використання знань. З іншого боку, безупинно збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато вчителів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами інформації, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо. Тому маємо запропонувати майбутнім поколінням українців таку школу, яка б стала для них сучасною. Є надія, що невідкладна докорінна реформа освітнього процесу зупинить негативні тенденції і перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.

 • На сучасному етапі розвитку науки та суспільства існує чимало визначень поняття «управління», виходячи з того, що воно використовується у політичній, соціально-економічній, виробничій сферах, а також у галузі науки та освіти. Система управління закладами загальної освіти є формою втілення управлінських взаємозв’язків в освітянській сфері. Головною метою системи управління є організація та забезпечення ефективного функціонування освітнього процесу у закладах освіти.

 • Багато людей вважають, що вивчення іноземних мов справа досить таки складна і нудна. Але чи дійсно це так? Чому складається враження, що це процес не легкий і майже нездійсненний? Тут діють декілька факторів. Перш за все, власний досвід: багато хто скаже: «Я вчив іноземну мову у школі, потім в університеті і зовсім нічого не знаю і не пам’ятаю». Інший важливий фактор – це мотивація. У ВНЗ мотивацією може бути оцінка: вивчив і забув, якщо мета – поїздка за кордон і спілкування – це зовсім інша справа. Ще один вагомий фактор – це кількість годин: чим більше ви займаєтеся іноземною мовою, тим кращий результат.

 • На даний час волонтерська діяльність стає популярним напрямом в умовах сільської громади, розвиваються нові ідеї та теорії заохочення громадян до участі в місцевому самоврядуванні, підтримки та поширення волонтерських ініціатив членів громади.

 • ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ ЖАҢАШЫЛДЫҒЫ

    Меруерт Пазылбек ( Жезказган, Казахстан) |    Скачать статью |  Link

  Білім беруді жаңғырту – бүгінгі заманның талабы.Қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде жолға қойылып келеді.Оған мамандарды қайта оқыту, интерактивті білім беру,түрлі технологиялық тәсілдер арқылы оқуға деген қолжетімділікті арттыру сынды мысалдарды айтуға болады. Біздің елімізде білім беру жүйесін жаңғырту үш басты бағыт бойынша жүзеге асуда.Біріншісі, білім беру мекемелерін оңтайландыру;екіншісі,оқу-тәрбие үдерісін жаңғырту;соңғысы,білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру.Осы үш бағыт бойынша жұмыс жасау Елбасы Н.Назарбаевтың жыл сайынғы халыққа Жолдауында да, ұзақмерзімді стратегияда да қамтылған.

 • Халқымыз әрқашанда ұстаз мәртебесін көтеріп, аса жоғары қастерлеп, бағалаған. «Ұстаздық еткен жалықпас, Үйретуден балаға», «Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан болады», - деп айтқан Абай Құнанбайұлы[1]. Ал чех педагогі Я. А. Коменский: «Мұғалім мәңгі нұрдың қызметшісі, ол барлық ой мен қимыл әрекетіне ақылдың дәнін сеуіп нұр құятын тынымсыз жалын иесі», - деп, ұстаздар қауымын жоғары бағалаған[2].

 • Жаһандану жағдайында жоғары білім сапасын жетілдіру, кәсіби дағдыларды қалыптастыру – студенттерді оқытуды оңтайлы ұйымдастыруды талап етеді. Сонымен қатар, ЖОО жүргізілетін әдістемелік қызметтің маңызды шарты – оқытушының әр студенті шығармашылық ізденіс пен зерттеуге ынталандыратын педагогикалық шеберлік деңгейіне көтерілуіне ықпал ету.

 • Упровадження мультимедійних засобів навчання є однією з прогресивних тенденцій реформування освітнього процесу початкової школи. Адже мультимедіа-технології мають величезний діапазон можливостей для чуттєвого сприйняття та ефективного засвоєння молодшими школярами теоретичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок; формування цілісної картини світу; вдосконалення, оптимізації та інтенсифікації процесу навчання, надання йому динамізму, гнучкості та реалізації загальної мети початкової освіти, визначеної Державним стандартом початкової освіти від 21.02.2018 року.

 • Основне завдання вищої школи, яке слідує з вимог і принципів Болонської декларації, є «орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь держави». Це вимагає глибокої перебудови психологічної, дидактичної, методичної та наукової діяльності педагогічних працівників, опанування ними сучасних методів навчання та оцінювання рівня знань, умінь і професійної компетентності майбутніх фахівців.

 • Освіта є основою людської діяльності та запорукою успішного розвитку будь-якого суспільства. Система освіти України вже не один рік перебуває у стані реформування на шляху пошуку найоптимальніших форм і схем функціонування закладів вищої освіти, що зумовлено як процесами демократизації суспільних відносин в країні так і в контексті світових освітніх тенденцій на кшталт глобалізації, інформатизації, євроінтеграції тощо. Переосмислюючи власний досвід та вивчаючи практику функціонування освітніх систем інших країн світу, Україна прагне вивести власну освітню систему зі стану кризи, що не можливо без пошуку механізмів ефективного університетського врядування.