Освітні можливості сучасних мас-медіа

  Марія Антонченко (Суми, Україна) |    Скачать статью

Стрімкий розвиток у сучасному світі інформаційно-комунікаційних технологій та систем мас-медіа потребує цілеспрямованої підготовки особистості до ефективного користування ними. Медіа впливають на формування світогляду молодого покоління, стають засобами дистанційної і джерелом неформальної освіти. У цих умовах медіаосвіта має стати забезпечити відкритість освіти та відповідність знань сучасному стану розвитку техніки та технологій.