АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫҢ БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ МАҢЫЗЫ

  К.О.Курбиева, Б.Т.Куренбаева, Д.Б.Омарова, П.Б. Абдиманапова, Ж.Б. Мажит. (Алматы, Қазақстан) |    Скачать статью

Қазіргі кездегі ақпараттық - технологиялардың жүйелі түрде білім беруін жетілдірілуімен мен жаңартудағы рөлі туралы мәселе соңғы уақытта маңызды болып табылады. Себебі ғылым мен техниканың дамуына байланысты ақпараттық технология - ғаламтор желісіне шығу мүмкіндігі болатын компьютерлерді толық игеру кезіндегі негізгі мәселе болады. Компьютерлендіру мен ғаламтор желісін игеруде білім беру жүйесінің бағдарламасын нақты іске асыру үшін білім беру жүйесін техникалық тұрғыда жабдықтап қана қоймай, ұйымдастырушылар мен педагогтардың білімін де осы бағытта жетілдіру қажет.