ШЛЯХИ ТА МЕТОДИ ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ПРЕЗЕНТАЦІЙ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

  Олена Борзик, Аліна Бутенко, Анна Дерев’янцева (Харків, Україна)  |    Скачать статью

Упровадження мультимедійних засобів навчання є однією з прогресивних тенденцій реформування освітнього процесу початкової школи. Адже мультимедіа-технології мають величезний діапазон можливостей для чуттєвого сприйняття та ефективного засвоєння молодшими школярами теоретичних знань, вироблення відповідних умінь і навичок; формування цілісної картини світу; вдосконалення, оптимізації та інтенсифікації процесу навчання, надання йому динамізму, гнучкості та реалізації загальної мети початкової освіти, визначеної Державним стандартом початкової освіти від 21.02.2018 року.