РОЛЬ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЯКОСТЕЙ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ

  Леся Цівина (Хорол, Україна) |    Скачать статью

Основне завдання вищої школи, яке слідує з вимог і принципів Болонської декларації, є «орієнтація вищих навчальних закладів на кінцевий результат: знання, уміння та навички випускників, що повинні бути застосовані та використані на користь держави». Це вимагає глибокої перебудови психологічної, дидактичної, методичної та наукової діяльності педагогічних працівників, опанування ними сучасних методів навчання та оцінювання рівня знань, умінь і професійної компетентності майбутніх фахівців.