30 апреля, 2018

IІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Світ епохи глобалізації та інтернаціоналізації має зовсім інші характеристики ніж індустріальний. У ньому з очевидністю спостерігається перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, організації системи освіти, проведення досліджень тощо. При цьому розвиток інформаційних технологій і баз даних перетворює знання в основний предмет праці та заміщає старі засоби виробництва, характерні для індустріальної епохи.

  • Фінансові компанії, як особливий вид фінансових посередників, є важливою ланкою вітчизняної кредитної системи. Дані фінансові установи надають специфічний спектр послуг, що дає змогу відносити їх до системи парабанківських фінансових посередників.

  • ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ТРАНСПОРТІ

      Л.В.Леонтьєва, Анжеліка Коваль (Харків, Україна) |    Скачать статью |  Link

    Підприємницька діяльність на транспорті - це комплекс робіт і послуг, пов'язаних з підготовкою, організацією та здійсненням перевезень людей і вантажів, включаючи технічну експлуатацію транспортних засобів, транспортно-експедиційні роботи та ін.

  • В сучасних динамічних умовах розвитку вітчизняної економіки підприємства знаходяться в досить жорстких умовах господарювання. Все це супроводжується зростанням заборгованості, неплатоспроможності, збитковості результатів діяльності, що, в свою чергу, в подальшому призводить до банкрутства підприємств та їх ліквідації. Тому в період затяжної фінансової кризи формування ефективної системи антикризового управління є досить актуальним.