ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

  Віталій Кравець (Ірпінь, Україна) |    Скачать статью

В сучасних динамічних умовах розвитку вітчизняної економіки підприємства знаходяться в досить жорстких умовах господарювання. Все це супроводжується зростанням заборгованості, неплатоспроможності, збитковості результатів діяльності, що, в свою чергу, в подальшому призводить до банкрутства підприємств та їх ліквідації. Тому в період затяжної фінансової кризи формування ефективної системи антикризового управління є досить актуальним.