30 апреля, 2018

IІІ Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Важливою складовою втілення соціальної політики держави є спроможність забезпечити надання медичної допомоги всім її громадянам. У даному випадку викликає підвищений інтерес охорона здоров’я працівників залізничної галузі післявоєнного періоду, яким доводилось працювати у складних і шкідливих умовах. Варто зауважити, що дослідження історії залізничного транспорту, особливо в його соціальному вимірі, активізувалось фактично лише в останнє десятиліття [1-2], що зумовлює наукові інтереси до порушеного питання.

  • З моменту, коли Андрей Шептицький був призначений митрополитом Галицьким в січні 1901 року, він розпочав діяльність у багатьох напрямках. Одним із них було питання поширення католицтва східного обряду на теренах Російської імперії[1, c. 106], що сприяло б формуванню церковної єдності.