МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРАЦІВНИКІВ ЗАЛІЗНИЧНОГО ТРАНСПОРТУ УКРАЇНСЬКОЇ РСР У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД

  Сергій Оніщенко (Черкаси, Україна) |    Скачать статью

Важливою складовою втілення соціальної політики держави є спроможність забезпечити надання медичної допомоги всім її громадянам. У даному випадку викликає підвищений інтерес охорона здоров’я працівників залізничної галузі післявоєнного періоду, яким доводилось працювати у складних і шкідливих умовах. Варто зауважити, що дослідження історії залізничного транспорту, особливо в його соціальному вимірі, активізувалось фактично лише в останнє десятиліття [1-2], що зумовлює наукові інтереси до порушеного питання.