Принципи реалізації ЄВРОПЕЙСЬКИХ стандартів якості освіти для України

  Світлана Біліченко (Київ, Україна) |    Скачать статью

Світ епохи глобалізації та інтернаціоналізації має зовсім інші характеристики ніж індустріальний. У ньому з очевидністю спостерігається перехід від виробництва товарів до виробництва послуг, організації системи освіти, проведення досліджень тощо. При цьому розвиток інформаційних технологій і баз даних перетворює знання в основний предмет праці та заміщає старі засоби виробництва, характерні для індустріальної епохи.