ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА У КОНТЕКСТІ ВИМОГ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

  Степан Лабудько (Суми, Україна) |    Скачать статью

Постановка проблеми. Соціально-економічні та інформаційно-технологічні процеси, стрімкі зміни в сучасному суспільному житті викликають потребу в застосуванні найшвидших і найдешевших способів генерації, передачі і використання знань. З іншого боку, безупинно збільшується цифровий розрив між учителем і учнем. Багато вчителів ще не вміють досліджувати проблеми за допомогою сучасних засобів, працювати з великими масивами інформації, робити і презентувати висновки, спільно працювати он-лайн у навчальних, соціальних та наукових проектах тощо. Тому маємо запропонувати майбутнім поколінням українців таку школу, яка б стала для них сучасною. Є надія, що невідкладна докорінна реформа освітнього процесу зупинить негативні тенденції і перетворить українську школу на важіль соціальної рівності та згуртованості, економічного розвитку і конкурентоспроможності держави.