СТУДЕНТТЕРДІҢ КРЕАТИВТІ ОЙЛАУЫН ДАМЫТУДЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МҮМКІНДІКТЕРІ

  Лязиза Сергазина (Астана, Казахстан) |    Скачать статью

Жаһандану жағдайында жоғары білім сапасын жетілдіру, кәсіби дағдыларды қалыптастыру – студенттерді оқытуды оңтайлы ұйымдастыруды талап етеді. Сонымен қатар, ЖОО жүргізілетін әдістемелік қызметтің маңызды шарты – оқытушының әр студенті шығармашылық ізденіс пен зерттеуге ынталандыратын педагогикалық шеберлік деңгейіне көтерілуіне ықпал ету.