31 Січень, 2019

XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • ПРОГРАМНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ

    Анастасія Деніна, Наталя Якуніна (Дружківка, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

  Інформаційна безпека – це стан захищеності систем обробки і зберігання даних, при якому забезпечено конфіденційність, доступність і цілісність інформації, або комплекс заходів, спрямованих на забезпечення захищеності інформації від несанкціонованого доступу, використання, оприлюднення, руйнування, внесення змін, ознайомлення, перевірки, запису чи знищення (у цьому значенні частіше використовують термін "захист інформації"). Поняття інформаційної безпеки не обмежується безпекою технічних інформаційних систем чи безпекою інформації у чисельному чи електронному вигляді, а стосується усіх аспектів захисту даних чи інформації незалежно від форми, у якій вони перебувають. Об'єктивно категорія «інформаційна безпека» виникла з появою засобів інформаційних комунікацій між людьми, а також з усвідомленням людиною наявності у людей і їхніх співтовариств інтересів, яким може бути завдано збитку шляхом дії на засоби інформаційних комунікацій, наявність і розвиток яких забезпечує інформаційний обмін між всіма елементами соціуму. Враховуючи вплив на трансформацію ідей інформаційної безпеки, в розвитку засобів інформаційних комунікацій можна виділити декілька етапів:

 • Раніше, коли організації тільки починали вести свою внутрішню аналітику в Excel, то можливості цієї програми були більш ніж достатніми. Але, зрозуміло, що з часом завдання ускладнюються, обсяги даних ростуть. Спочатку Excel починав уповільнювати швидкість обробки, а потім і взагалі перестав справлятись з завданнями і щодня даремно втрачалась маса робочого часу. Недавно в компаніях з великими обсягами інформації підготовка і консолідація даних через Excel займала близько 80% робочого часу співробітників, причому 79% - це очікування реакції самої програми. Користувач, виконуючи якісь маніпуляції (написання формул або введення значень), натиснувши клавішу Enter, чекав оновлення даних від 40 хвилин до 2 годин. Проблема була в закладеному раніше механізмі консолідації даних - маса складних перехресних формул з посиланнями на «закриті» книги та бази даних [1].

 • Сучасний стан проблеми забезпечення безпеки інформації на підприємстві призвело до зміни підходів до управління інформаційною безпекою. Інформаційна безпека є складовою загальної безпеки та стрімко розвивається як у всьому світі, так і в Україні, глобальна інформатизація охоплює всі сфери держави – економічну, військову, політичну, промислову тощо. Як відомо, інформаційна безпека, захист якої, згідно зі ст. 117 Конституції України, поряд із суверенітетом, територіальною цілісністю та економічною безпекою, є найважливішою функцією держави, досягається шляхом розробки та впровадження сучасних безпечних інформаційних технологій, побудовою функціонально повної національної інфраструктури, формуванням і розвитком інформаційних відносин тощо [7, с. 141]. У сучасному трактуванні виразу «забезпечення інформаційної безпеки» розуміють застосування спеціальних методів і засобів спеціалістами відділів інформаційних технологій, служб охорони і служб інформаційної безпеки, а також користувачами інформаційних систем з метою запобігання негативних подій (реалізації загроз) в інформаційній системі.

 • МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН ҚОСЫМШАНЫҢ ТЕСТТІК ҚАМТЫЛУЫНЫҢ МЕТРИКАСЫ

    Гульнара Сейдалиева, Гаухар Сейдалиева, Қанатұлы Әділет (Алматы, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Дербес мобильді құрылғылар (смартфондар, дербес қалта компьютерлері, планшеттер) қазіргі замандағы әлемнің ажырамас бөлігі болып табылады. Мобильді құрылғылардың әрбір пайдаланушысы тілдесу және бизнес жүргізу үшін аса күшті құралға қол жеткізді. Көптеген компаниялар мобильді құрылғыларды өз тауарлары мен өнімдерін жарнамалау және сату үшін, сондай-ақ өз қызметкерлерімен тұрақты байланысты қолдап отыру үшін пайдаланады. Барлық осындай функциялар – мобильді құрылғылар үшін арнайы жасалатын әр түрлі программалық қамтамасыз етудің көмегімен жүзеге асырылады.

 • МОБИЛЬДІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР ҮШІН ҚОСЫМШАЛАРДЫ ТЕСТІЛЕУДІҢ ӘДІСТЕРГЕ ШОЛУ

    Гульнара Сейдалиева, Қанатұлы Әділет, Гаухар Сейдалиева (Алматы, Қазақстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Қазіргі уақытта мобильді технологиялар күнделікті өмірде кең таралған. Әрбір адамда мобильді телефон бар. Мобильді құрылғылар уақыт өткен сайын күрделенуде. Смартфон, коммутатор, планшетті компьютерлер сияқты құрылғылар пайда болды. Бұл құрылғылар кешегі дербес компьютер сипаттамаларынан кем емес, олар операциялық жүйелермен (ОЖ) басқарылатын күрделі программалы-аппаратты кешен ретінде ұсынылған. Смартфондардың пайда болуына дейін телефондар кірістірілген программалық қамтамасы (ПҚ) бар қарапайым жүйе болған. Осындай ПҚ-да тестілеу қолмен жасалынған. Мобильді технологиялардың ары қарай дамуының артуы мобильді құрылғылар үшін ПҚ тестілеу әдістемесіне қолданылатын қиындық пен ПҚ тестілеу қиындығының арасындағы алшақтыққа алып келеді.

 • РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В КООРДИНАТНОМУ ПРОСТОРІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

    Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталя Кравченко, Олександр Панченко, Ганна Чуприна (Бердянськ, Україна)  |    Завантажити статтю |  Link

  Актуальність. Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012- 2021 роки визначено, що «найважливішими пріоритетами для держави є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості» [2].