РОЗРОБКА ЗАСОБІВ ПОЗИЦІОНУВАННЯ В КООРДИНАТНОМУ ПРОСТОРІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ

  Ганна Алєксєєва, Лариса Горбатюк, Наталя Кравченко, Олександр Панченко, Ганна Чуприна (Бердянськ, Україна)  |    Завантажити статтю

Актуальність. Національною стратегією розвитку освіти в Україні на 2012- 2021 роки визначено, що «найважливішими пріоритетами для держави є виховання людини інноваційного типу мислення та культури, проектування акмеологічного освітнього простору з урахуванням інноваційного розвитку освіти, запитів особистості, потреб суспільства і держави. Якісна освіта є необхідною умовою забезпечення сталого демократичного розвитку суспільства, консолідації усіх його інституцій, гуманізації суспільно-економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості» [2].