31 Січень, 2019

XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Вступ. Умови сучасного життя характеризуються дуже швидкими змінами, що супроводжується активацією адаптаційних процесів систем організму. Впливи на організм можуть бути періодичними, або спонтанними (стресорні фактори). Характер процесів в організмі та прояви його біологічної активності у тій, чи іншій мірі залежить від впливів зовнішнього середовища і носить ритмічний характер[ 6, с. 56], [9,c. 651], [10, c. 34].

  • 12 апреля 2017 года Глава государства Казахстана выступил с программной статьей «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания», в которой обрисовал четкие контуры модернизации общественного сознания. Программа «Рухани жаңғыру», инициированная Главой государства Нурсултаном Назарбаевым – это действительно масштабный проект национального уровня. Она уникальна тем, что затрагивает все сферы жизнедеятельности общества. Ее смело можно назвать, своего рода, идеологической платформой развития казахстанского общества на современном этапе и в долгосрочной перспективе.

  • Постановка проблеми. Програма проведення змагань із спортивного фітнесу складається з двох раундів. В першому раунді оцінюється фізична краса і м’язовий тонус, другий раунд – довільна програма, де спортсмени демонструють акробатичні елементи, танцювальні вправи, силові вправи, гнучкість, хореографію. Слід відзначити, що більшість спортсменів на заняттях спортивним фітнесом поділяють увагу силовим і акробатичним вправам, забуваючи про велике значення розвитку гнучкості при виконанні довільної програми. Рівень розвитку гнучкості є одним з основних чинників, що забезпечують рівень спортивної майстерності спортсменів. Слабкий рівень розвитку гнучкості є причиною зниження результативності тренування, направленого на розвиток інших рухових здібностей [7, 10].

  • Постановка проблеми. Психологія спорту− це прикладна галузь психологічної науки, що вивчає особливості та прояви особистості спортсмена, який діє в особливих умовах спортивної діяльності, переживаючи при цьому специфічні психічні стани [2]. Головними цілями психології спорту є вивчення психологічних закономірностей формування у спортсменів і команд спортивної майстерності та якостей, необхідних для участі у змаганнях та досягнення найкращого результату, а також розробка психологічно обґрунтованих методів тренувань і підготовки до змагань [2]. Будь-яка спортивна команда може зіштовхнутися з труднощами психологічного клімату на шляху свого становлення та майбутніх перемог. Вони виникають внаслідок неоптимальних рішень щодо тренувальної та змагальної діяльностей, комплектації несумісних членів команди, їхньої підготовки тощо. Тому у нашій статті ми розглянемо основні психологічні проблеми, які можуть виникнути між членами спортивної команди, їх причини та сутність. Покажемо основні стадії розвитку спортивного колективу, фактори впливу на психологічний клімат у команді.