31 Січень, 2019

XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Питання сучасної української сім'ї є предметом обговорення серед сучасних науковців у сфері різних галузей. Актуальність проблематики інституту сім'ї цікавить науковців тому, що саме сім'я є особливим буттям людини. На державному рівні сім'я є фундаментально інституцією, а на мікрорівні виступає особливим життєвим світом, в якому людина народжується, формується, зростає, переживає етапи становлення, соціалізується та вчиться жити за законами людської спільноти. Саме тому сім'я володіє набором специфічним і лише їй притаманних функцій.