31 Січень, 2019

XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Проблема розбудови громадянського суспільства, демократичної правової держави є безпосередньо пов'язаною із розвитком правової свідомості і правової культури. Саме правова культура та правове виховання населення є соціальною гарантією дії верховенства правового закону в суспільстві. Слід зауважити, що наукове мислення та наукова правосвідомість у взаємодії із правовим мисленням і правосвідомістю особистості, які є головними елементами правової культури, здійснюють активний вплив на реалізацію верховенства правового закону.

  • У другій половині XX століття ідея правової держави перетворюється з теоретичного положення на конституційний принцип, закріплюючись у конституціях багатьох країн – ФРН, Іспанії, Португалії, Польщі та інших, що визначають саме принципи конституційного статусу особи в зарубіжних країнах. [7, с.329]

  • Постановка проблеми. Досліджуються проблеми правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інформаційних відносин. Проведено теоретичний аналіз існуючого стану правового механізму охорони прав на такі інформаційні продукти як комп’ютерні програми та бази даних. Аналіз останніх публікацій. Важливе значення для цього дослідження мали праці авторів, які працюють у галузі правового забезпечення інноваційного розвитку та у сфері охорони прав на комп’ютерні програми, таких як Ю.Є.Атаманова, М.В. Селіванов, А.С. Колісник. Ціль статті. У статті розглядається специфіка порушень авторських прав на комп’ютерне програмне забезпечення, виділяються основні чинники порушень і здійснюється їх аналіз.

  • Кримінально-правова політика кожної держави направлена на протидію злочинності, яка здійснюється за допомогою застосування комплексу різноманітних заходів соціального, економічного, виховного, правового характеру. Особлива роль державою відводиться кримінально-правовим заходам, які закріплюються в Кримінальному кодексі України або інших законах держави. Заходи кримінально-правового характеру, на нашу думку, є формою реалізації певної реакції держави на вчинене суспільно небезпечне діяння, тобто кримінальне правопорушення.