ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА КОМП’ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ

  Олена Полупан (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Постановка проблеми. Досліджуються проблеми правової охорони комп’ютерної програми як об’єкта інформаційних відносин. Проведено теоретичний аналіз існуючого стану правового механізму охорони прав на такі інформаційні продукти як комп’ютерні програми та бази даних. Аналіз останніх публікацій. Важливе значення для цього дослідження мали праці авторів, які працюють у галузі правового забезпечення інноваційного розвитку та у сфері охорони прав на комп’ютерні програми, таких як Ю.Є.Атаманова, М.В. Селіванов, А.С. Колісник. Ціль статті. У статті розглядається специфіка порушень авторських прав на комп’ютерне програмне забезпечення, виділяються основні чинники порушень і здійснюється їх аналіз.