31 Січень, 2019

XII Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В Україні національна екологічна політика здійснюється виходячи із необхідності досягнення стратегічних цілей визначених у Основних завданнях (стратегії) державної екологічної політики України на період до 2020 року, затвердженого Законом України № 2818-VI від 21 грудня 2010 року [1]. Зазначені стратегічні цілі полягають в поліпшенні екологічної ситуації та підвищенні екологічної безпеки, зменшення антропогенного впливу на довкілля, досягнення безпечного для здоров’я людини стану навколишнього природного середовища, інтеграція екологічної політики та вдосконалення системи інтегрованого екологічного управління, припинення втрат біологічного та ландшафтного різноманіття і формування екологічної мережі, забезпечення екологічно збалансованого природокористування, удосконалення регіональної екологічної політики. Важливим практичним інструментом впровадження Стратегії, який враховував сучасні соціально-економічні та суспільно-політичні процеси в державі, а також на національному, регіональному і місцевому рівнях є формування землекористування структурних елементів національної екологічної мережі як екологічного каркасу системи землекористування України.

  • ТУРИСТИЧНІ МОЖЛИВОСТІ ЗАКАРПАТТЯ

      О. В. Пендерецький (Івано-Франківськ, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Площа території Закарпатської області становить 12,8 тис. км. кв. (2,1 % території України) [1]. Поселення, де проживають місцеві жителі, в основному розміщені в улоговинах, що утворилися між гірськими хребтами, які простяглися з північного заходу на південний схід. Середня температура повітря влітку становить плюс 21 °С, а взимку мінус 4 °С.