ДЕЯКІ АСПЕКТИ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ФОРМ РЕАЛІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

  Віталій Шаповалов (Харків, Україна) |    Завантажити статтю

Кримінально-правова політика кожної держави направлена на протидію злочинності, яка здійснюється за допомогою застосування комплексу різноманітних заходів соціального, економічного, виховного, правового характеру. Особлива роль державою відводиться кримінально-правовим заходам, які закріплюються в Кримінальному кодексі України або інших законах держави. Заходи кримінально-правового характеру, на нашу думку, є формою реалізації певної реакції держави на вчинене суспільно небезпечне діяння, тобто кримінальне правопорушення.