30–31 Травень, 2015

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Постановка проблеми. цього загального завдання тісно пов’язане з реалізацією Державної національної програми «Освіта» (Україна ХХІ століття), «Діти України», Закону України «Про освіту», в яких визначено, що побудова демократичного суспільства, його розвиток значною мірою залежить від творчості, активності та емоційної стійкості його членів.

  • У каждого человека в жизни должна быть «цель». Жизнь - без «цели» она бессмысленна. Каждая «цель» вытекает из потребностей человека, которая в первую же очередь связано с «ценностями» человека. Ценности выступают критериями оценки окружающего мира: через систему ценностей человек анализирует окружающий мир и принимает ту информацию, которая совпадает с его системой ценностей. Важным и первым источником формирования ценностей для каждого человека являются родители, а далее социальные: большие и/или малые группы (школа, университет, место работы и т.д.); в крайнем случае, телевидение, книги, фильмы, СМИ и другие активные распространители информации.

  • ПРОБЛЕМА СТРЕСОСТІЙКОСТІ ДІТЕЙ-СИРІТ

      Христина Стельмащук (Львів, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    У даній статті проаналізовано теорії та основні підходи вивчення феноменології проявів стресу та стресостійкості особистості. Адже сучасний мінливий світ висуває все більш жорсткі вимоги до стресостійкості особистості. В особливому становищі перебувають діти, які виховуються в закладах інтернатного типу. Вони не володіють необхідним життєвим досвідом і психологічними ресурсами для самостійного подолання складних життєвих ситуацій, унаслідок чого підвищується небезпека їх невротизації і соціальної дезадаптації, виникнення різноманітних форм неконструктивної захисної поведінки. Тому, акцентовано увагу на психологічних механізмах стресостійкості у контексті різноманітних підходів. Описаний алгоритм механізму стресостійкості дітей-сиріт.

  • В умовах життєдіяльності сучасного суспільства зростає значущість психологічної науки та потреба у висококваліфікованих спеціалістах, здатних професійно розв’язувати поставлені перед ними завдання. Фахівець має бути гнучким, здатним до розвитку, впевненим у собі та вибраних стратегіях роботи, тому актуальним є пошук шляхів подальшого особистісного зростання майбутніх фахівців.

  • Сучасний стан економіки, проблем із працевлаштуванням випускників ставить перед студентами проблему реалізації свого професійного потенціалу. Нерідко молоді люди приймають рішення про створення власного підприємства. А це передбачає прояв певної готовності до ризику під час організації підприємства та заняття підприємницькою діяльністю. Саме тому в даний час є важливим вивчити прояв ризику як психологічної ознаки підприємництва у майбутніх спеціалістів різних галузей.