30–31 Травень, 2015

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • Hеch kim uchun sir emаs-ki, аksаriyat hоllаrdа kоmpyutеr vа ungа yaqin tехnоlоgiyalаrni o`quvchilаr o`qituvchidаn ko`rа tеzrоq o`zlаshtirmоqdаlаr. Bu tаbiiy hоl. Аgаr o`qituvchi o`zining kоmpyutеrni bilmаsligi vа uni hаttо elеmеntаr dаrаjаdа hаm bilishni хоhlаmаsа – bu аchinаrlidir. Zаmоnаviy kоmpyutеr jihоzlаridаn sаmаrаli fоydаlаnish bo`yichа yuzlаb sаhifаlаrdаn ibоrаt yo`riqnоmаlаrni o`qishgа vаqti yo`q o`qituvchilаr uchun mo`ljаllаngаn.

 • Hayotimizda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o‘rni ortib borayotgani zarur axborotlardan tezkor xabardor bo‘lish, turli interaktiv xizmatlardan foydalanish imkonini bermoqda. Soliq tizimining moddiy-texnik bazasi tobora mustahkamlanayotgani zamonaviy va ilg‘or komputer texnologiyalaridan unumli foydalanish imkonini bermoqda. Prezidentimiz Islom Karimovning 2012-yil 21-martda qabul qilingan «Zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini yanada joriy etish va rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi hamda 2012-yil 30-oktabrda qabul qilingan «O‘zbekiston Respublikasi davlat soliq xizmati idoralari axborot-kommunikatsiya tizimi faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi qarorlari soliq tizimida muhim ahamiyat kasb etayapti.

 • РОЛЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

    Мукаддас Джуманиязова, Элёр Хужаназаров, Сироч Сайфиев (Ташкент, Узбекистан) |    Завантажити статтю |  Link

  Цель информатизации общества - создание гибридного интегрального интеллекта всей цивилизации, способного предвидеть и управлять развитием человечества. Образовательная система в таком обществе должна быть системой опережающей. Переход от консервативной образовательной системы к опережающей должен базироваться на опережающем формировании информационного пространства нашего образования и широком использовании информационных технологий.

 • Ғылым мен техниканың жедел дамыған, ақпараттық мәліметтер ағыны күшейген заманда ақыл-ой мүмкіндігін қалыптастырып, адамның қабілетін, талантын дамыту білім беру мекемелерінің басты міндеті болып отыр. Ол бүгінгі білім беру кеңістігіндегі ауадай қажет жаңару педагогтың қажымас ізденімпаздығы мен шығармашылық жемісімен келмек. Қазіргі кезде егемен елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, Қазақстан әлемдік білім беру кеңістігіне енуге бағыт алуда. Бұл оқу-тәрбие үрдісіндегі елеулі өзгерістерге байланысты болып отыр. Себебі, білім беру парадигмасы өзгерді, білім берудің мазмұны жаңарып, жаңа көзқарас, жаңаша қарым-қатынас пайда болуда.

 • Прогнозування споживання електроенергії у великих енергоємних галузях промисловості вимагає передових інтелектуальних методів, таких як штучні нейронні мережі (ШНМ). Одною з основних характеристик в промисловості є неоднорідність: продукції, обладнання, технологій, процесів і використанням енергії. Крім того промисловість включає не тільки виробництво, але і допоміжну діяльність з низьким енергоспоживанням.

 • Қоғамды ақпараттандырудың негізгі салдарының бірі қатынастарды виртуальдандыру болып саналады. Виртуальдық қатынас Интернет дәуіріндегі дәстүрлі өзара әрекеттестікті дамытудың кезекті кезеңі болып саналады да ең алдымен адамзаттық қарым-қатынастың ортақ формасын пайдаланумен, ақпарат көздерін және ақпаратты алу тәсілдері мен өнімге айналдыруды кеңейтумен, қоғамдағы білім берудің рөлін өзгертумен ерекшеленеді.

 • ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТОКОЛА ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ OSI В ПРОМЫШЛЕННЫХ СЕТЯХ

    Арман Кошалаков, Лаззат Алдибаева (Алматы, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Современные промышленные предприятия полагаются на мириады компьютерной техники, необходимой для поддержки их эффективного функционирования. Сейчас можно найти компьютеры, которые управляют процессами, машины, клетки, материальные потоки, техническое обслуживание, цепочки поставок, человеческие ресурсы, и т.д. Эффективность, хотя, может быть достигнуто только с тесной интеграцией всех информационных потоков, так что все решения, принятые на любом уровне, либо автоматически, с помощью операторов или менеджеров, которые основаны на точном текущем состоянии предприятия в целом и применяются с непосредственных последствий, по какой-то, возможно, необходимого минимального переходного периода, за исключением. Эта интеграция осуществляется через компьютерные сети, которые должны поддерживать все потоки информации, часто разнородных по своей природе и между разнородными конечными точками.

 • Связанные между собой нейроны образуют нейронную сеть. Конфигурация сети определяется для каждой конкретной задачи. Для решения некоторых отдельных типов задач уже существуют оптимальные конфигурации, описанные в литературе по построению и эксплуатации нейронных сетей.

 • У сучасному світі комп’ютерні технології поширюються практично на всі сфери людської діяльності, вимагаючи від пересічного користувача прийняття рішень щодо необхідного йому прикладного програмного забезпечення (ППЗ) для вирішення поточних задач. При наявності потужного апаратного забезпечення комп’ютерної системи такі рішення приймаються на основі інформації про функціональність програмного забезпечення, а ресурсоємність такого ППЗ користувача цікавить мало. Коли ж ресурси комп’ютера обмежені, а користувачу потрібно працювати з декількома програмами одночасно, то актуальним стає питання ресурсоємності ППЗ. Найчастіше користувача цікавлять такі ресурси, як завантаження оперативної пам’яті та процесора, оскільки від них суттєво залежить швидкодія комп’ютерної системи.

 • ҚАБАТТАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ҚАСИЕТТЕРІМЕН ЖҰМЫС

    Алия Онгарбаева (Талдыкорган, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  AutoCAD – та қабаттар деректерді логикалық топтастыру құралы. Түссіз сызба элементтерін қабықтарды үсті-үстіне қоюға ұқсас, қабат бір-бірінің қиыстыруында немесе жеке кескінделуі мүмкін.

 • Є два ключові підходи до побудови інформаційної системи автоматизації діяльності аеропорту. Перший з них полягає в попередньому визначенні клієнтом польотів. Недоліком цього підходу є необ’єктивність клієнта при виборі оптимального польоту. Другий підхід полягає у використанні «історичних» даних, тобто реальних даних за певний проміжок часу щодо обсягів перельотів з урахуванням певних правил обчислення витрат клієнта. Цей підхід є більш виправданим, але потребує значної кількості обчислювальних ресурсів для зберігання та обробки даних. Частина системи, з точки зору архітектури, може бути реалізована у вигляді утиліти для вибору авіаквитка. Таке рішення покликано задовольнити потреби в аналізі витрат не лише окремого користувача, а й масову потребу, бо вимагає налаштування та інтеграції з системами самообслуговування клієнтів, що дозволить одночасно отримувати поради та виконувати їх.

 • ADOBE CREATIVE CLOUD БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

    Г.Қ. Тулымшакова, А.Н.Салыкова (Талдықорған, Қазақстан)  |    Завантажити статтю |  Link

  Adobe Creative Cloud2013-ші жылдың қараша айынан бастап Creative Cloudжазылымы бойынша жедел сайт құру процесін жүзеге асыра бастады. Бұл бағдарламада кітапханалық панелі арқылы жинақталған ақпаратты сақтау, дизайн және қысқаша веб-сайттар құру көмегімен әлеуметтік желіге қосылу мүмкіне қол жеткізіп отыра аласыз.