30–31 Травень, 2015

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • Карам шираси (Brevicoryne brassicae) деярли барча ҳудудларда сабзавот экинларининг асосий зараркунандаси ҳисобланади. Бу зараркунанда ёппасига кўпайиб кетган йилларда карамдошлар оиласига мансуб экинларнинг (карам, редиска, шолғом, брюква ва бошқалар) ҳосили бутунлай йўқотилиши мумкин. Карам шираси таъсирида уруғ учун экилган карам ўсимлигида уруғлар массаси 10-31% га камайиши, кечпишар карам навларида эса ҳосилдорлик 50-80% га камайиши мумкин.

  • Микроэлементлар тирик организм таркибида жуда оз миқдорда бӯлсада, лекин муҳим биологик функцияларда иштирок этиб, ҳаётий жараёнларда муҳим вазифаларни бажаради. Микроэлементлар биологик фаол моддалар – оқсиллар, ферментлар, гормонларнинг таркибий қисмлари сифатида фаолият кӯрсатади. Жумладан: мис микроэлементи кӯпгина оқсиллар ва ферментларнинг алмаштириб бӯлмайдиган таркибий қисми бӯлиб, энг аввало оксидловчи- қайтарувчи жараёнларда муҳим рол ӯйнайди.

  • УРОЖАЙНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗЕРНА СПЕЛЬТИ

      Віталій Любич, Оксана Сухомуд, Ірина Полянецька, Валерія Возіян (Умань, Україна) |    Завантажити статтю |  Link

    Сучасна селекція потребує використання ефективних методів для підвищення адаптивного потенціалу рослин, що неможливо реалізувати без оцінки вихідного матеріалу. Надзвичайно актуальною проблемою в умовах неухильного росту рівня глобального потепління є вичення існуючих і створення нових високопродуктивних форм спельти. Нині в зерні пшениці м’якої вміст білка знизився від 15 % до 11 %, що призвело до зниження кількості і якості клейковини і, таким чином, до зміни якості хлібобулочних виробів. Унаслідок змін, які відбуваються у структурі харчування та погіршення екологічних умов істотно зросло число захворювань, що вимагає елементарної корекції продуктів за рахунок збагачення раціону білком.

  • В настоящее время Всемирная организация здравоохранения включила лейшманиозы в число самых опасных паразитарных заболеваний. Лейшманиозы распространены в более 88 странах мира и являются одним из основных проблем здравоохранения. Более 10 миллионов людей инфицированы во всем мире и сотни миллионов находятся под риском заражения. Широкое распространение паразитарных инвазий и тяжесть вызываемой ими внутриорганной патологии имеет не только медицинское, но и социально-экономическое значение.