30–31 Травень, 2015

ХІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

 • This workbook is intended mainly for students who have already studied the basic Mathematics and need to study and practice using the methods of Differential and Integral Calculus. All the important concepts of Calculus are explained and there are exercises of each point to concentrate on those methods, which students need to use but which often cause difficulty. The mathematical language used is as simple as possible.

 • LIMIT THEOREMS FOR FUNCTIONALS OF A RANDOM WALK

    M.K. Holmurodov, SH.Makulov, F.Dekhkonov (Namangan, Uzbekistan) |    Завантажити статтю |  Link

  ...

 • ДИНАМИЧЕСКИЙ КОМПЬЮТЕРНЫЙ «ФИТНЕС» ПАМЯТИ

    Л.Т. Алдибаева, А. Аскарова, А.С. Мамутова (Казахстан, Алматы) |    Завантажити статтю |  Link

  Динамические компьютерные тесты – тренажеры для «фитнеса» памяти это индивидуальное динамическое развитие памяти без ограничений ресурсов и условий, которое обеспечивает устоичивость учебной деятельности обучающихся в динамических тестах соответствия интерфейсного вида.

 • АЛГОРИТМЫ СОЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ ОБУЧЕНИЯ

    Асет Ахмедов, Лаззат Алдибаева (Алматы, Казахстан) |    Завантажити статтю |  Link

  Разработка и обоснование концепции процесса мобильного обучения, как электронного обучения с помощью мобильных устройств, независимо от времени и места являются актуальными проблемами современных педагогов и ІТ-разработчиков. Концепция процесса мобильного обучения напрямую связана с определением мобильного обучения и его структурой. На основании определения «Мобильное обучение» по А. М. Меркулова нами ранее была предложена концептуальная модель мобильного обучения [1]. Для технологической реализации мобильного обучения нам необходимо разобраться в особенностях мобильного обучения и алгоритмах его построения.

 • Проект Державного стандарту загальної середньої освіти передбачає диференційоване навчання учнів, а за мету курсу алгебри ставиться досягнення кожним учнем рівня навченості не нижче обов’язкового. Нові вимоги вимагають нових технологій навчання, які б забезпечили і високий рівень теоретичної та практичної підготовки з алгебри, і переорієнтацію навчально-виховного процесу на особистість учня, на сприятливі умови для досягнення кожним належного рівня знань, умінь і навичок.

 • Ықтималдықтар теориясының элементтерін орта мектеп курсына енгізу жайлы ой пікірлер ІХ ғасырдан пайда болған. ХХ ғасырдың басында жаратылыстану мен техникадағы, молекулярлық физикадағы жетістіктер мектепте ықтималдықтар теориясының элементтерін оқыту қажеттілігін қолға алды.

 • На сучасному етапі, в умовах трансформації економіки, серед основних проблем України, що потребують вирішення, важливе місце посідає інфляція. На етапі переходу до ринкової економіки показники інфляції в Україні все частіше привертають до себе увагу, адже від врахування інфляції ґрунтується не тільки успішна діяльність підприємства чи окремої галузі, але й прискорення розвитку економіки країни вцілому.