30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • ЕКРАННІ МАС-МЕДІА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ

      Лариса Дроздова (Київ, Україна)  |    Скачать статью |  Link

    В результаті вивчення маніпулятивних медіатехнологій (найбільш потужні - екранні) в homo-екології оптимальним вважається аналіз сприйняття медіатекстів в суб'ектно-суб'ектної (діалогічність) моделі комунікації, а не в суб'єктно-об'єктної (трансляція) моделі. Аудіовізуальний екран прискорює комунікацію, замінюючи аргументацію очевидною наочністю, і ,разом з тим, моделює нову реальність, не однакову в разі різних комунікаційних процесів, різних ЗМІ. Існують два варіанти екранного простору: кінематографічне і телевізійне.