30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Адаптація персоналу є невід’ємною частиною кадрової політики та менеджменту сучасної компанії. Ефективна система адаптації працівників здатна принести компанії значні вигоди у вигляді економії часу та витрат, не кажучи вже про підвищення мотивації персоналу, налагодження морально-психологічного клімату, поліпшення результатів праці тощо. Незважаючи на це, дослідження показують, що приблизно 80% працівників, що звільнились протягом першого року роботи в компанії, приймають таке рішення у перші два тижні [1]. Отже,підсистема адаптації персоналу вже на ранніх стадіях знайомства працівників з компанією, може значним чином вплинути на майбутню стабільність кадрів організації, і це обумовлює особливу актуальність та доцільність дослідження українськими HR-менеджерами питань адаптації персоналу та пристосування потреб, цінностей працівника до вимог кадрової стратегії компанії.