30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • З’ясування сутності затримання в кримінальному процесі України передбачає повне та всебічне розкриття поняття самого затримання. Поняття затримання неодноразово згадується в чинному Кримінальному процесуальному кодексі України. Уперше – в ст. 12 КПК України, яка розкриває принцип забезпечення права на свободу та особисту недоторканість. Частини 2, 3, 5 даної статті зазначають право кожного, кого затримано через підозру або обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення, бути в найкоротший строк доставленим до слідчого судді для вирішення питання про законність та обґрунтованість його затримання. Визначається сімдесяти двох годинний строк, зі спливом якого затримана особа негайно звільняється в разі, якщо їй не було вручено вмотивованого судового рішення про тримання під вартою, коло осіб, яких має бути негайно повідомлено про затримання особи. Та визначається можливість настання встановленої законом відповідальності за затримання, здійснене за відсутності підстав або з порушенням порядку, передбаченого КПК України.

  • Поліграф – технічний багатоканальний (у тому числі має канал виявлення протидії) реєстратор психофізіологічних реакцій суб’єкта дослідження, який дає можливість виявляти і фіксувати психофізіологічні реакції суб’єкта дослідження на певні стимули (подразники) шляхом перетворення його психофізіологічних показників активності з аналогових сигналів у цифрові сигнали, які відображаються у вигляді кривих на [1]. Аналіз цих змін, що відбуваються в процесі опитування за допомогою поліграфа, дає змогу одержувати необхідну орієнтувальну інформацію та виявляти ту, яку людина приховує.

  • ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИЙ АСПЕКТ ПРОЦЕСУ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

      Валерій Бортняк (Київ, Україна) Назар Цибульський (с. Рея, Бердичівського р-ну, Житомирської обл., Україна) |    Скачать статью |  Link

    Інтеграція в Європейський Союз змінили напрям державної політики у сфері фінансового контролю в державному секторі економіки. Як наслідок виникла потреба впровадження нових форм контролю з урахуванням міжнародного досвіду, міжнародних нормативно-правових актів, присвячених державному фінансовому контролю, наприклад, Стандартів з аудиту державних фінансів, прийнятих Міжнародною організацією вищих органів аудиту (International Organization of Supreme Audit Institutions (далі - INTOSAI)), що була створена у 1953 р. та налічує вже 194 країни, серед яких 190 мають повне і 4 – асоційоване членство.