30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Пептиди рослин, як біологічно активні речовини, можуть бути біорегуляторами, відігравати ключову роль у захисті від фітопатогенів, бути високотоксичними до комах та молюсків та відігравати важливу роль у системі стійкості до впливу біотичних та абіотичних факторів. До таких пептидів відносяться антибактеріальні та інсектицидні пептиди. На основі послідовності амінокислот і просторової структури їх ділять на кілька груп: дефензини, тіоніни, гевеїно- і нотіноподібні пептиди, а також циклотиди. Володіючи широким спектром антимікробної активності, антимікробні пептиди представляють інтерес для розробки лікарських препаратів нового покоління, а також для підвищення стійкості сільськогосподарських рослин методами генної інженерії.

  • Нині здоров’я тварини розглядається як один з факторів ветеринарного благополуччя країни, тому питанням лікування тварин за патологічних станів та їх профілактики приділяється значна увага як з боку науковців, так і практикуючих лікарів ветеринарної медицини.У цьому ракурсі слід розглянути проблему пошуку нових ефективних протианемічних засобів, оскільки питання профілактики анемій птиці/тварин є досить актуальним у всьому світі.