30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • На початку XXI століття почало розвиватися віртуальне середовище, характерними ознаками якого є глобальність, транснаціональність, анонімність та інтерактивність. Без перебільшення можна сказати про те, що віртуалізація змінила всю структуру суспільства, більше того, були трансформовані сталі поняття відстані і часу. З часом, глобальна мережа суттєво змінила процес комунікації між людьми, а також трансформувала багато інформаційних ресурсів в режим онлайн [2].