30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

 • Актуальність. Однією з тенденцій розвитку сучасного баскетболу є постійне підвищення рівня техніко-тактичної майстерності гравців. Команда баскетболістів здатна досягти високих спортивних результатів тільки тоді, коли вона укомплектована гравцями з різнобічною фізичною підготовкою, які досконало володіють усіма прийомами, вміють правильно орієнтуватися на високих швидкостях в умовах активного протистояння в тактичних ситуаціях, а також володіють яскравою індивідуальністю манери гри. На сучасному етапі ефективність дій в баскетболі залежить від багатьох факторів, їх поєднання і взаємодії. За допомогою різних методів дослідження можна встановити зв'язок між різними видами атаки і ефективністю ТТД баскетболістів [5].

 • З кожним роком значно збільшується кількість людей з захворюваннями опорно-рухового апарату: остеохондроз, сколіоз, порушенням постави, ходи, викривленням хребтового стовпа і т.д. З огляду на це, кожна людина повинна прагнути до зміцнення свого здоров’я і усвідомлювати свою роль у житті суспільства.

 • Силова підготовка є базовою для досягнення високих спортивних результатів у пауерліфтингу, а вивчення джерельної бази підтверджує думку багатьох дослідників про пріоритетність фактору цілеспрямованої силової підготовки для досягнення максимальних результатів у цьому виді спорту [3, 4]. За даними цих джерел, ефективність побудови тренувального процесу і здатність до прояву сили у спортсменів визначається багатьма факторами.

 • В современных условиях общественной жизни, когда существование человека все в большей степени завит от понимания им ценности своего здоровья, проблема формирования валеологической культуры выходит на первый план. Социально-экономические, политические и изменения общественной жизни, связанные с процессом глобализации и информатизации культуры, отражаются, и чаще всего, негативно на здоровье людей. Эти процессы изменили характер труда, а следовательно, образ жизни человека, когда требуется большая умственная и интеллектуальная нагрузка при снижении физической активности. Материально-экономическая сфера, где особенно заметны технизация и информатизация производства, становится все более заинтересованной не столько в физически здоровой рабочей силе, сколько в образованной, интеллектуальной, способной работать в информационном пространстве. Экономический кризис поставил людей в условия «экономить» на здоровье, в то время как информационные технологии в медицине повышают стоимость медицинского обслуживания и не подходят для массовой профилактики. Современная политическая сфера общественной жизни также еще не стала фактором формирования здорового образа жизни. Однако самая сложная проблема связана с кризисом духовной культуры. В ментальном мире многих людей здоровье не является важнейшей ценностью.

 • Енергійні заняття фізкультурою - це важливий рівень програми лікування цукрового діабету після низьковуглеводневої дієти, цукрознижувальної терапії та інсулінотерапії.

 • Здорове молоде покоління є фундаментом будь-якого суспільства і держави в цілому, а фізична культура є частиною загальної культури людини, а також частиною культури суспільства і являє собою сукупність цінностей, знань і норм, які використовуються суспільством для розвитку фізичних та інтелектуальних здібностей людини, що особливо актуально в процесі розвитку і становлення студентської молоді.

 • ВПЛИВ СКАНДИНАВСЬКОЇ ХОДЬБИ НА ФІЗИЧНИЙ СТАН ЛЮДЕЙ ПОХИЛОГО ВІКУ

    Шатрова Олена, Єланська Олександра ( Дніпро, Україна ) |    Скачать статью |  Link

  У сучасному суспільстві спостерігається підвищення наукового інтересу до людей похилого віку у зв’язку з тенденцією до старіння населення, яка є характерною для усіх країн світу. Це викликає зміни у демографічній, соціальній та економічній структурі суспільства, системі розподілу та споживання послуг, кадрової політики, де працююче населення має забезпечувати потреби осіб пенсійного віку. Зазначене суттєво впливає на ефективність державної політики України в забезпеченні права громадян на належну якість життя [1]. Тож статистика якнайкраще показує актуальність та важливість роботи в напрямку оздоровлення та реабілітації людей похилого віку.

 • У сучасному світі на людину щодня діє багато негативних факторів, в тому числі несприятливі екологічні умови. Майже в кожному місті є заводи, які викидають в атмосферу різні шкідливі речовини. У зв’язку з розвитком нових технологій, фізична активність людей постійно скорочується, що підштовхує до сильних змін в організмі, несприятливих для здоров’я людини. Сидячий спосіб життя призводить до ряду захворювань, пов’язаних з різними системами організму. З цієї причини людина повинна намагатися зміцнювати своє здоров’я всіма способами. Одним із таких засобів є заняття спортом.

 • ХАРАКТИРИСТИКА ТАКТИКИ ГРИ У ФУТБОЛІ

    Вадим Степанюк (Київ, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Тактичні завдан­ня, що стоять перед командою, вирішуються з урахуванням особливостей ведення гри суперником, стану поля, кліма­тичних умов. Організованість у діях команди багато в чому залежить від чіткого розподілу функцій між футболістами.

 • Фізична культура і спорт є невід‛ємною частиною культури та кожного індивіда в тому числі. На даному етапі розвитку суспільства навряд чи можна виділити хоча б якусь сферу людської діяльності, яка б не була прямо чи опосередковано пов’язана зі спортом та фізичною культурою.

 • ТЕОРЕТИКО – МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ

    Наталя Чекмарьова, Микола Дзюбенко, Тетяна Зуєва (Дніпро, Україна) |    Скачать статью |  Link

  Постановка проблеми. Початок XXI століття характеризується кризогенною нестабільністю національної економіки, зміною ролі людини та персоніфікованих відносин у сфері суспільного виробництва, соціалізації економіки та активізацією її державного регулювання. Одним з пріоритетних напрямків соціальної політики України є впровадження системи здорового способу життя молоді. Реалізація цього напрямку є складовою розвитку національної фізичної культури, актуалізації фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи, формування фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я молоді. У зв’язку з цим набуває імперативу дослідження теоретико-методологічних основ здорового способу життя.

 • Якість проведення навчально-тренувального процесу в футзалі забезпечує безпосередньо не стільки ріст спортивної майстерності гравців, скільки виховання здорових, працездатних і морально стійких громадян України. Тому проблему стратегії і тактики гри, вважаємо, слід розглядати як введення до знань футзальної теорії. Знання з організації, планування та їх втілення в навчально-тренувальному процесі є важливою допомогою в кваліфікованому підході фахівців до особливостей спортивного тренування.