30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Політичні й соціально-економічні реформи України зумовлюють удосконалення професійної підготовки фахівців - професіоналів, які володіють низкою особистісних і професійних якостей, необхідних для ефективної реалізації фахової діяльності, зокрема в мистецькій галузі. Підготовка сучасних вчителів музичного мистецтва до професійної діяльності в процесі навчання у вищих педагогічних закладах має здійснюватися як проектування майбутньої музично-педагогічної діяльності. Специфіка музично-педагогічної діяльності в тому, що вона вирішує педагогічні завдання засобами музичного мистецтва. Стосовно до музично-педагогічної освіти це означає необхідность формування професійної компетентністі учителів музичного мистецтва. Тому першорядного значення у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва набуває удосконалення системи вищої освіти на компетентнісній основі ( навідміну від існуючої накопичувальної моделі ), що актуалізує пошук ефективних шляхів досягнення нової мети освітнього процесу – становлення компетентного професіонала через формування в нього професійних компетентностей як основи для створення цілісного образу майбутньої фахової діяльності.

  • Соціокультурна орієнтація сучасної освіти передбачає підвищену увагу до потенціалу людини і його індивідуально-особистісних якостей. Сьогодні недостатньо тільки володіти професійними знаннями з обраної професії. Особливої ​​актуальності набувають питання професійного самовдосконалення майбутнього учителя музичного мистецтва, його здатність до самостійного накопичення індивідуального практичного досвіду у процесі навчання в ЗВО. Самостійна діяльність майбутнього учителя музичного мистецтва формує певну життєву і професійну позицію, орієнтовану на саморозвиток та самоактуалізацію.

  • Сучасна музично-педагогічна освіта потребує фахівців не тільки добре освічених теоретично, які розуміються у професійних питаннях, але і вміють приймати нестандартні рішення у всіх сферах своєї професійної діяльності. З поміж важливих завдань сучасної вітчизняної музичної педагогіки виокремлюється проблема залучення студентів до художньо-інтерпретаційної роботи над музичними творами. Це один із пріоритетних напрямків професійного становлення музиканта-виконавця. У творчій діяльності студент проявляє здатність до особистісного трактування композиторського задуму, фіксованого у нотному тексті, та його адекватне втілення у звуковиражальних засобах. Тому на перший план фахової підготовки майбутніх викладачів фортепіано висувається проблема формування інтерпретаційних умінь.