30 апреля, 2020

ХХVI Международная научно-практическая интернет-конференция

  • Анотація. У статті розглянуто проблему регулювання забур’яненості посівів в умовах Сумського району Сумської області Використання нового підходу вивчення на рівні регіонів основних ознак флори бур’янів, а також закономірностей поширення цих рослин за полями. Бур'яни належать до факторів, які погіршують якість продукції, збільшують витрати на її виробництво, ускладнюють обробіток ґрунту та проведення інших робіт у землеробстві, спричиняють поширення хвороб і шкідників культурних рослин. Зниження валових зборів сільськогосподарських культур внаслідок забур'яненості становить 25-З0 %, а в окремих випадках навіть перевищує і 50 % [1, 2, 3].

  • Нематоди - круглі черви відносяться до типу двобічно - симетричних червоподібних тварин, який налічує близько 30 тис. видів. Величезне число нематод мешкають на дні водоймищ і беруть участь в переробці органічних залишків, тобто представляють важливий комплекс сапрофагів в морських і прісноводних біоценозах. Ґрунтові нематоди відіграють істотну роль в ґрунтоутворенні. Серед вільноживучих нематод є види, що харчуються бактерійною флорою, грибами. Широкий трофічний спектр нематод свідчить про істотне значення їх як консументів і редуцентів в біоценозах.

  • Ботанічний заказник місцевого значення «Могила» розташований поблизу села Гутисько Бережанського району Тернопільської області, неподалік від Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення. Створений відповідно до рішення виконавчого комітету Тернопільської обласної ради № 189 від 30 серпня 1990 року. Площа – 3,2 га, на якій під охороною перебувають лучні та лучно-степові фітоценози.