30 Квітень, 2020

ХХVI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

  • В результаті вивчення маніпулятивних медіатехнологій (найбільш потужні - екранні) в homo-екології оптимальним вважається аналіз сприйняття медіатекстів в суб'ектно-суб'ектної (діалогічність) моделі комунікації, а не в суб'єктно-об'єктної (трансляція) моделі. Аудіовізуальний екран прискорює комунікацію, замінюючи аргументацію очевидною наочністю, і ,разом з тим, моделює нову реальність, не однакову в разі різних комунікаційних процесів, різних ЗМІ. Існують два варіанти екранного простору: кінематографічне і телевізійне.